• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

schoolspullenIneens beseffen we dat we best trots en bevoorrecht mogen zijn op onszelf op wat we doen. Trots op wat we samen met sponsoren, donateurs en iedereen die onze stichting omarmt, hebben bereikt. De rugzakken met schoolspullen zijn precies op tijd, -voor het schooljaar begint-, door de kindertehuizen in Suriname ontvangen. Weldoeners hartelijk dank,in het bijzonder st. Homico, fa. Dresz, Peer Stoop en fam. Geerts voor hun genereuze bijdragen. Het resultaat was overweldigend, we hebben zelfs meer kunnen leveren (noodzakelijke dagelijkse benodigdheden). Ook kunnen we in December een aanvulling doen voor de rugzakken voor wat betreft schoolgerei.

 

 

f t g